Misszió

Játék-Színház-Nevelés

A Nyitott Kör egy színházi neveléssel foglalkozó módszertani műhely. A művészetpedagógiai alaptevékenységünk mellett kutatunk, kísérletezünk és együttműködünk a határterületeinken működő partnerekkel. Célunk, hogy a tevékenységeinkben részt vevő gyerekek és fiatalok képesek legyenek egymást segíteni, konfliktusaikat kezelni, valamint energiáikat és képességeiket közös cél érdekében hasznosítani. A közös munka hatására a résztvevők képesek lesznek egyensúly kialakítására és fenntartására a folyamatosan változó világban.

 

Tevékenységeink

Színházi nevelés

Előadásaink:

Magam vagyok – komplex színházi nevelési előadás a szerelem kapcsán az önazonosságról 15-18 éves diákokból álló közösségeknek ajánlva

Kötéltánc – komplex színházi nevelési előadás a hatalomról 15-18 éves diákokból álló közösségeknek ajánlva

Stréber – színházi nevelési előadás a kirekesztésről 12-17 éves diákokból álló közösségeknek ajánlva

Közösségek fejlesztése

Cserebogár – fogyatékos fiataloknak szóló drámacsoport

Drámaórák (8-18 éveseknek)

Nyitott Klub Drámaműhely

Tréningek (fiataloknak, pedagógusoknak)

Kompetenciák fejlesztése

Szakkörök (színjátszó, képzőművészet)

Szitakötő vers- és meseíró tábor