fbpx

MiGreat!

SZÜKSÉGLETEK, IGÉNYEK

A migráció, elvándorlás és bevándorlás témájában napjainkban a tömegkommunikáció sztereotípiákra építő üzenetei meghatározóak. A MiGreat! projekt célkitűzése ezeket árnyalni és a bemutatott történeteket emberivé tenni.

Meglátásunk szerint az interkulturalitással kapcsolatos nézetek sokszínűségének jelenléte pozitívan hat a helyi közösség légkörére, és ezáltal a társadalmi szintű befogadói attitűdre. 

CÉLKITŰZÉSEK

A projekt során szeretnénk a felnőttoktatásban érdekelt szakembereket támogatni, annak érdekében, hogy felkészültebbé váljanak a migrációban érintett személyekkel való munkában. Olyan (pedagógiai, művészeti) módszerekkel és eszközökkel ismerkedünk közösen, amelyeken keresztül a mélységi és sokszínű önreprezentáció támogatható. A reprezentáció és önreprezentáció jellege és minősége a kisebbségi és sérülékeny csoportok esetében különösen fontos és érzékeny kérdések.

A projektben együttműködő négy partnerszervezet között zajló tapasztalatcserén módszertani fejlesztésekhez vezethet annak érdekében, hogy minél hitelesebben mutassunk be a közösség számára tanulságos emberi történeteket.

MÓDSZEREK

Mindezekhez segítségül hívjuk azokat a módszereket, amelyeket a projektben partnerként közreműködő szervezetek mindennapi gyakorlatukban használnak, úgy, mint Kritikai Incidens módszere, Fórum Színház és Elnyomottak Színháza, közösségfejlesztés, kritikai pedagógógia (Paolo Freire), drámapedagógia és színházi nevelés. 

TEVÉKENYSÉGEK

A projekt során hat nemzetközi tréninget valósítunk meg, körülbelül 80 résztvevő bevonásával. A résztvevők között felnőttoktatási és színházi szakemberek, aktivisták, közösségi szervezők, pszichológusok, szociális munkások, tanárok, kulturális munkatársak és kutatók is lesznek, és törekszünk arra, hogy a migrációs háttérrel rendelkező személyek részvételét kiemelten támogassuk.

A projektben kifejlesztett eszközöket széles körben szeretnénk terjeszteni, amely érdekében nyilvános workshopot, szemináriumot és konferenciát szervezünk a 2021/2022-es évadban.

“Drama Deutsch” néven a budapesti Nyitott Kör és az Osztrák Intézet közös csoportot indított hátrányos helyezetű fiatalok számára 2019 őszén. A csoport foglalkozásain résztvevő fiatal felnőttek többek között drámás és színházi módszereken keresztül fejlesztik német nyelvtudásukat. A projekt során olyan módszertani segédletek is születnek, amelyek a drámapedagógia eszköztárát ötvözik a nyelvtanulásban használatos technikákkal.

A csoport tagjai olyan fiatalok, akik nem Magyarországon születtek és nőttek fel. Az a kulturális és társadalmi közeg, ahonnan érkeznek, az európai szokásokhoz képest különböző. A foglalkozások célja a fiatalok beilleszkedését segíteni a választott európai kultúrába, valamint önkifejezési készségeiket fejlesztve lehetőséget biztosítani számukra, hogy saját történeteiket megfogalmazzák különböző művészeti formákon keresztül.

Az Osztrák Intézet és a Nyitott Kör belső, nyilvános és jövőbeli közös kulturális rendezvényein a fiatalok lehetőséget kaphatnak arra, hogy megmutassák magukat, illetve egy-egy létrejött alkotást bemutassanak.

PARTNEREK

Giolli cooperativa sociale (Parma, Olaszország): koordinátor

Efa London (London, Egyesült Királyság)

Elan Intercultural (Párizs, Franciaország)

Nyitott Kör (Magyarország)

TÁMOGATÓK

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A leírásban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. A projekt 2019. október 1. és 2022. március 31. között zajlik. Kódszáma: 2019-1-IT02-KA204-063380.

LINKEK, REFERENCIÁK

migreateducation.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X