fbpx

A kis herceg nyomában

Korosztály: 4.-5.osztály
Időtartam: 105 perc
Kapcsolódó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, művészet, dráma és tánc,
etika/erkölcstan, osztályfőnöki óra;

“Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan.”
Létezik egy bolygó, ahol az ember és a természet harmonikus együttest alkot? Exupéry Kis hercege, az őszinteség és az igazság követeként indul útjára, hogy felkutassa, hogyan tud az emberi természet ebbe a harmóniába beilleszkedni? Hogyan éljük meg gyerekként a rohanó felnőtt realitását, és hogyan tartsuk meg a gyermeki őszinteséget felnőttként? Az örökzöld történet az író saját gyermekkori emlékeit eleveníti fel, vagyis a hatéves emberke első tapasztalatait a felnőttekkel való társalgás eredményeiről. A kis herceg vándorlása kereken egy évig tartott – ennek az évnek az utolsó hetét töltötte együtt a pilótával, vagyis önmaga felnőtt énjével. Néhány vezérgondolat vonul végig az egész könyvön. Ilyen például a felelősség tudata, vagy az, hogy megértsük, mi dolgunk a világban, mi tesz bennünket egyénivé, másokkal összetéveszthetetlenné.

Rendhagyó irodalom óránkon a regény főhősének útján bolyongunk, annak állomásain a kis herceg köntösébe bújva vizsgáljuk a találkozásait. Szimbólumok, metaforák segítségével értelmezünk és alkotunk; próbálunk láthatatlan hidakat építeni az ember és a természete közötti szakadék fölé, hogy a kis herceggel közösen mihamarabb válaszokhoz jussunk, mielőtt visszatér bolygójára.

Konkrét nevelési cél: kognitív és érzelmi fejlődés, irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátítása, az erkölcsi érzék fejlesztése, a felelősség érzésének erősítése, az empátia fejlesztése, az emberi kapcsolatok fontosságának tudatosítása;

Általános nevelési cél: személyiségfejlődés, kommunikációs képességek
fejlesztése, a képzelet és az önkifejezés aktivizálása, önazonosság erősödése, érzelmi tartalmak átélésének segítése, a közösséghez való viszonyulás, értékrend, normarendszer, gondolkodás- és viselkedés fejlesztése, alakítása;

Oktatási cél: A regény ismeretének bővítése, irodalmi kultúra ismeretének bővítése, irodalmi mű befogadása, olvasás-szövegértés, költői eszközök ismeretének
bővítése

Drámaóra meghívása, egyeztetés:
Tóth Viktória (művészeti titkár)
Tel.: 0630 230 8129
E-mail: jelentkezes@nyitottkor.hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X