fbpx

Láttad?!

Kreatív társadalmi gyakorlat a társadalmi befogadásról.

A felvételeket Rostás Bianka készítette.

Téma, tartalom, leírás:

– Csak az iskolába szeretnék menni, ott vannak a barátaim.

– Tegnap se mentél! 

– Mert Yasmin se ment.

– Láttam a meccsen!

– Láttad?! Miért nem segítettél neki?

– Te ebbe ne szólj bele!

A Láttad?! című előadás egy Budapesten élő, Iránból származó család történetét tárja a néző-résztvevők elé. A szereplők nem igazán tudják, hogy mit kezdjenek a kellemetlen helyzetekkel, amik utolérik őket, hogyan kommunikálhatnak, mit illik, mit kell, és mire volna szükségük…

A néző-résztvevők segíthetnek a szereplőknek eligazodni a világban, szerepekbe lépve tehetik próbára saját és egymás narratíváit. Az esemény műfaját “kreatív társadalmi gyakorlatként” határozzuk meg, és az Agosto Boal féle fórum színházi gyakorlaton alapszik . 

A migráció, elvándorlás és bevándorlás témájában napjainkban a tömegkommunikáció sztereotípiákra építő üzenetei meghatározóak. A MiGreat! projekt célkitűzése ezeket árnyalni és a bemutatott történeteket emberivé tenni, az előadás ennek keretében jöhetett létre.

Az interaktív előadást elsősorban olyan csoportoknak ajánljuk, ahol aktív téma a kulturális különbségek miatti megkülönböztetés, és az előítéletek, illetve a közösség szeretne arról gondolkodni, játszani, hogy mi áll ezek hátterében, és szívesen részt venne alternatív narratívák létrehozásában.

Láttad? című fórumszínházi előadás, MiGreat néven futó európai partnerségi együttműködés keretében, társadalmi gyakorlat a bevándorlásról

Résztvevők: egy csoport vagy osztály, 12-40 fő (felső tagozat, középiskola, illetve felnőttoktatásban résztvevők)

Időtartam: 180 perc

Helyszín: Jurányi Ház, Budapest, vagy más, sötétíthető stúdió színházi tér

Írta és rendezte: Jozifek Zsófia

Látvány: Sinai Samira

Játszó-alkotók: Benedek Bernadette, Kecskés Anna, Udvari-Kardos Tímea, Sinai Samira, Kecskés Ildikó, Jozifek Zsófia

Zeneszerzés: Tóth-Bernát Réka & Vázsonyi János

Asszisztens: Kecskés Ildikó

Köszönet: Meszlényi-Bodnár Zoltánnak, és a Nyitott Kör munkatársainak, illetve a MiGreat projekt nemzetközi csapatának, kiemelten a Giolli Cooperativa trénereinek.

Csatlakozó NAT tartalom:

Ember és társadalom/Etika:

Erkölcsi érzék: tanult viselkedés,az erkölcsi szabályok természete, az egyén erkölcsi méltósága. Sovinizmus, együttélés, hátrányos megkülönböztetés, kisebbség. Szolidaritás. Felelősség a társakért. Családi szerepek. Szülők és gyermekek. A családi élet válságai.

Mozgókép és médiaismeret:

A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: a tömegtájékoztatás eszközei, felelőssége. Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: szellemi önvédelem, a kereskedelmi célú médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás kialakítása.

Állampolgári ismeretek:

Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi felelősségvállalás.

Történelem:

Jogegyenlőség és emancipációs törekvések. A polgári állam kiépítése. A demokratikus közbeszéd. A világ a 21. században, Magyarország a 21. században.

Dráma és színház:

Szabályjátékok. Saját történetek feldolgozása. A kortárs színház.

Előadás meghívása, egyeztetés:
Tóth Viktória (művészeti titkár)
Tel.: 0630 230 8129
E-mail: jelentkezes@nyitottkor.hu

1027 Budapest, Jurányi u. 1.

A MiGreat projekt blogja.

X