fbpx

Nemek

Vitaszínház a nemi szerepelvárások kapcsán
 
Korosztály: 16+

Téma, tartalom, leírás:

A történelem során a férfiak több nagy dolgot vittek véghez? Elégedettek vagyunk a fiúk és a lányok számára adott lehetőségekkel? Mi döntjük el, hogy milyen nemi szerepeket veszünk fel?  Azt mondják, ma már bárkiből lehet bármi. Vajon tényleg így van? A média hogyan befolyásolja a nemekkel kapcsolatos előítélteinket, elvárásainkat, énképünket?  Milyen változásra vágyunk? Hogyan találhatjuk meg saját nézőpontunkat az információáradatban?
 
Gábor és Zsuzsi testvérek, habár gyakran piszkálták egymást gyerekkorukban, mégis szoros volt kapcsolatuk. Fiatal felnőttként egészen más környezetben élnek, és egyre kevésbé találják a közös hangot. Színházi jeleneteink bepillantást engednek a testvérpár történetébe. Az így felvetett nézőpontokat a résztvevők moderált vita keretében ütköztethetik egymással.
 
Alkotók és facilitátorok: Farkas Atilla, Jozifek Zsófia, Ungvári Sára e.h.

Csatlakozó NAT tartalom:

Ember és társadalom/Etika:

Erkölcsi érzék: tanult viselkedés,az erkölcsi szabályok természete, az egyén erkölcsi méltósága. Sovinizmus, együttélés, hátrányos megkülönböztetés, kisebbség. Szolidaritás. Felelősség a társakért. Családi szerepek. Szülők és gyermekek. A családi élet válságai.

Mozgókép és médiaismeret:

A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: a tömegtájékoztatás eszközei, felelőssége. Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: szellemi önvédelem, a kereskedelmi célú médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás kialakítása.

Állampolgári ismeretek:

Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi felelősségvállalás.
 
Történelem:
Jogegyenlőség és emancipációs törekvések. A polgári állam kiépítése. A demokratikus közbeszéd. A világ a 21. században, Magyarország a 21. században.
 
Dráma és színház:
Szabályjátékok. Saját történetek feldolgozása. A kortárs színház.

Időtartam: 120 perc

Helyszín: az iskola által biztosított a résztvevők számának megfelelő nagyságú tér

Technikai igény: a résztvevők létszámának megfelelő + 5 szék/ülő alkalmatosság

Résztvevők: egy osztály

Előadás meghívása, egyeztetés:
Tóth Viktória (művészeti titkár)
Tel.: 0630 230 8129
E-mail: jelentkezes@nyitottkor.hu
1027 Budapest, Jurányi u. 1.

Szeptemberben tartott tesztelőadásunk során a résztvevőknek azt a kérdést tettük fel, hogy milyennek szeretnénk látni a fiúkat és lányokat 10 év múlva, milyen lenne az ideális viszony, milyen jogaik legyenek stb A fenti képen a válaszaik szerepelnek.

X