fbpx

Nemek

Vitaszínház középiskolásoknak

Téma, tartalom, leírás:
Vitaszínház a nemi szerepelvárások kapcsán. Mit szabad egy fiúnak és mit szabad egy lánynak? Mit várunk el egymástól? Mit várunk el magunktól nemi alapon? Van mindebben szükségszerűség ma Magyarországon? Melyek a szexuális kapcsolatokra gyakorolt kulturális hatások? Mi magunk milyen változást szeretnénk elérni a témában? A színházi jelenetek által felvetett nézőpontokat a résztvevők moderált vita keretében ütköztethetik egymással.

Színész-drámatanárok: Jelinek Erzsébet, Farkas Atilla
Moderátor: Jozifek Zsófia interkulturális szakértő, drámatanár

Csatlakozó NAT tartalom: Ember és társadalom/Etika – Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok természete, az egyén erkölcsi méltósága. Bioetika – Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, erény, boldogság, jellem; sovinizmus, együttélés, hátrányos megkülönböztetés, kisebbség; szolidaritás. Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. Szexuáletika. Családi élet. Családi szerepek. Szülők és gyermekek. A családi élet válságai

Időtartam: 120 perc

Helyszín: az iskola által biztosított a résztvevők számának megfelelő nagyságú tér

Technikai igény: a résztvevők létszámának megfelelő + 5 szék/ülő alkalmatosság

Résztvevők: egy osztály

Előadás meghívása, egyeztetés:
Tóth Viktória (művészeti titkár)
Tel.: 0630 230 8129
E-mail: jelentkezes@nyitottkor.hu
1027 Budapest, Jurányi u. 1.

X