fbpx

Színház, dráma és élményszerű tanulás

A Nyitott Kör Egyesület mint kedvezményezett a Színház, dráma és élményszerű tanulás című projektet kordinálja, melynek kódszáma VEKOP-7.3.4-17-2018-00039.

 • A támogatás összege: 30.000.000.- Forint
 • A támogatás intenzitása: 100%
 • A projekt befejezése: 2022. július 30. 

A projekt a Közép-Magyarországi régió nevelési-oktatási intézményei tanulóinak tanórán kívüli, ismeret- és tudásgyarapításának és kompetenciafejlesztésének támogatását kívánja megvalósítani a drámapedagógia módszertanának alkalmazásával.

 • A bevont 12 partner (3 óvoda, 4 általános iskola és 5 középiskola) kulturális szolgáltatásait bővítjük, tevékenységeiket és programkínálatukat olyan témanapokkal növeljük, fejlesztjük, amelyek a pedagógiai programjuk szerint számukra relevánsak és a színházi formákon keresztül kultúraközvetítő szereppel is bírnak.
 • A projekt 36 hónapja alatt partnerenként 18 témanapot valósítunk meg, összesen 216 témanapot, alkalmanként legalább 20 fő résztvevő bevonásával, a projekt egésze alatt elérve 4320 főt, amelyből 15% hátrányos helyzetű résztvevő.

A projekt során témanapok keretében 2019. augusztus 1-től 2022. július 30-ig a partnerintézmények tanulói színházi nevelési előadásokon és drámapedagógiai foglalkozásokon vesznek részt, az élményszerű tanulás erősítése érdekében. Az interaktív előadások és foglalkozások a résztvevők önismereti és társismereti, valamint együttműködési és felelősségvállalási készségeit fejlesztik játékos formában, emberi történeteken keresztül.

Partnereink:

 • Fővárosi Önkormányzat Óvodája
 • Kitaibel Pál Utcai Óvoda (Budapest)
 • Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
 • Testnevelési Egyetem Gyakorló Általános Iskola  és Gimnázium (Budapest)
 • Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium (Törökbálint)
 • XVII. Kerület Czimra Gyula Általános Iskola
 • Ócsai Bolyai János Gimnázium
 • Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
 • Cseppkő Óvoda
 • Balaton Óvoda
 • Zugligeti Általános Iskola

Bővebb információ és tájékoztatás kérhető a projekt koordinátorától, Jozifek Zsófiától a contact@nyitottkor.hu email címen, vagy a +36706276540 telefonszámon.

Letölthető PDF dokumentumok:

ESZA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ RÉSZTVEVŐKNEK

ESZA KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

X