fbpx

Williams ÉletKészségek© – WÉK tréning

Életkor: 13 éves kortól

Időtartam: A tematika felosztása rugalmas (lehet 8×2, 4×4, 6×2,5 vagy 2×8 óra.).

Az Életkészségek program célkitűzése a krónikus stresszel való megküzdő képesség fejlesztése a mindennapokban alkalmazható, egyszerű stressz kezelő stratégiák és kommunikációs technikák megismerése, sajátítása révén.

A rövid, strukturált program tematikáját és módszertanát a Duke Egyetem (Durham, NC, USA) vezető szakemberei dolgozták ki, több évtizedes  csoportterápiás tapasztalatok és a stresszkutatás legfrissebb eredményeinek felhasználásával.

Az USA-ban 15 éve alkalmazzák sikerrel az Életkészségek programot. Tudományos vizsgálatok igazolják, hogy a készségfejlesztő program segítségével enyhíthetők, megelőzhetők a túlzott stresszel összefüggő kellemetlen testi és lelki tünetek, hosszú távon javul a személyes hatékonyság.

A program magyar változatát a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet munkatársainak közreműködésével 2004-ben dolgozta ki a Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság.

 

Mely készségeink fejlődnek a Williams ÉletKészségek© tréningen?

A program célja olyan készségek megismerése és sajátítása, melyek elősegítik a mindennapi stressz helyzetek és konfliktusok kezelését. A tréning során a résztvevők kommunikációs készsége és önismerete is fejlődik. A tréning hatására hosszú távon fokozódik a résztvevők személyes hatékonysága.

A tréning fő témakörei:

  • Hogyan fogalmazzuk meg a problémát és hozzunk döntést?
  • Hogyan ismerjük fel és vezessük le feszültségeinket?
  • Hogyan oldjuk meg kreatívan problémáinkat és érvényesítsük érdekeinket?
  • Hogyan építsünk ki kölcsönösen támogató kapcsolatokat?

 

Hogyan zajlik a Williams ÉletKészségek© kiscsoportos tréning?

A csoportok maximális létszáma 12-16 fő, így minden résztvevő számára kellő gyakorlási időt és személyre szóló visszajelzést tudunk biztosítani. A 16 órás tréning tematikája teljesen strukturált, meghatározott egységekből áll. A tréning során 10 bizonyítottan hatékony készséget ismernek meg és sajátítanak el a résztvevők. A készségek elsajátításnak fontos része az otthoni gyakorlás, melyhez Munkafüzet nyújt segítséget.

A Williams ÉletKészségek© Program magyarországi alkalmazására kizárólagosan a Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság jogosult, csoportokat önállóan csak okleveles Facilitátorok vezethetnek.

 

Williams ÉletKészségek kamaszoknak szóló stresszkezelő és kommunikációs
készségfejlesztő tréningek tematikája

 

A minimum 16 órás tréning tematikája strukturált, a résztvevők meghatározott, a mindennapi életben alkalmazható készségeket sajátítanak el.

Minden csoport a résztvevők egyéni igényeihez igazodik, az aktuális stresszhelyzetre és erőforrásokra összpontosít.

A készségek elsajátításához és gyakorlásához Munkafüzet nyújt segítséget, melyre a hosszútávon, otthoni gyakorlás során is lehet támaszkodni.

A tréning részletes tematikája, órarendje:

1.óra Bevezetés, a program áttekintése, bemutatkozás
2.óra Gondolataink és érzéseink felismerése, tudatosítása
3.óra A probléma megfogalmazása és elemzése
4.óra Célok kitűzése, döntéshozatal.
5.óra Módszerek negatív gondolataink és érzéseink csökkentésére.
6.óra Feszültség levezető technikák, relaxáció
7.óra Kreatív problémamegoldás
8.óra Önérvényesítő (asszertív) viselkedés I.: kérések megfogalmazása
9.óra Önérvényesítő (asszertív) viselkedés II.: Hogyan mondjunk „Nem”-et
10.óra Hatékony beszéd, kommunikációs technikák
11.óra Figyelmes meghallgatás, kommunikációs technikák
12.óra Empátia csoportokkal
13.óra Empátia egyénekkel
14.óra Negatív megnyilvánulások felismerése,  Pozitív megnyilvánulások  és tudatos alkalmazása
15.óra Prioritások megfogalmazása
16.óra Tanult készségek áttekintése, visszajelzések, összegzés

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X