fbpx

Tevékenység


A projekt indulása

MeghívóA Nyitott Kör Egyesület komoly lehetőséget kapott a Nyitott Kör – Nyitott közösségek című projektünk támogatásával. Annak ellenére sikerült a tehetséggondozáson, és a közösségépítő szakkörökön keresztül a diákokhoz eljuttatni a közösségi értékeket, hogy tevékenységünket jóval a szakköri szezon indulása után kezdhettük el. A papírforma kínálta nehézségek ellenére sikerült vonzó alternatívát nyújtani Szentendrén és Zebegényben a diákoknak, hogy délutánonként kapcsolódjanak foglalkozásainkhoz. Ez a nehézség abból adódott, hogy az egyébként aktív fiatalok projektünk kezdetekor már szabadidejüket betáblázták és szabad energiáikat lefoglalták.

Szakköreinkkel így azokat céloztuk meg, akik egyébként nem terveztek szabadidejükben rendszeres programot, azaz olyan fiatalokat értünk el, akik a megszokott rendben nem kerültek volna kapcsolatba iskolán kívüli építő közösségekkel.

Az előzetes igényfelmérés alapján színjátszással, médiával, képzőművészettel, programozással és gépírással szerettek volna foglalkozni a fiatalok. Szüleik és tanáraik a tehetséggondozás minden formájára nyitottak voltak. A gyakorlat igazolta a korábbi igényeket, hiszen színjátszó szakköröket, média és képzőművészeti szakköröket indítottunk megfelelő számú résztvevővel.

Színjátszással a 7-14 éves korosztály minden korcsoportjának kínáltunk lehetőséget, és jövőre kiterjesztjük a 14-18 évesekre is. Idén több csoporttal látogattunk el diák- és gyermekszínjátszó fesztiválokra, hogy találkozzanak társaik munkáival. Jövőre több csoportunkkal szeretnénk a fesztiválokra eljutni. Média szakkörön a fotózás segítségével megalapoztuk a kreatív látásmódot és előkészítettük a jövő évi mozgóképes terveket. A Képzőművészeti szakkör tagjaival közösen tartottunk egy „mester és Tanítványai” kiállítást, ahol a Camera Obscura és a különböző képzőművészeti alapozó technikák segítségével készült diák alkotások mellett a szakkörök vezetői is bemutatkoztak.

Az igényfelmérés eredményéből kiderült, hogy többen érdeklődtek a modellezés és szerelés iránt, amit végül a programozással összekapcsolva valósítottunk meg. A LEGO Robot – Programozás szakkörben a résztvevők terveznek, építenek és gyakorlati programozási ismereteket sajátítanak el – játékos formában. Idén még csak látogatóként vettünk részt azon a speciális versenyen, amit a LEGO Robotok programozóinak írtak ki, jövőre azonban résztvevőként szeretnénk indulni.

 

Tervezett tevékenységeink közül Szentendrén 3 színjátszó szakkör, egy média, egy képzőművészeti, egy programozás és egy életvezetési szakkör, valamint különböző tematikával működő tehetséggondozó foglalkozásaink indultak el. Zebegényben 2 színjátszó szakkör, valamint egy hímző és egy életvezetési szakkör jött létre, ezek mellett itt is beindult a tehetséggondozás. Továbbá Dunabogdányban létrehoztunk egy fogyatékkal élőkkel működő színjátszó szakkört is.

3 stressz kezelő és kommunikációs tréninget tartottunk (Williams ÉletKészségek Kamasz program) kamaszoknak.

1 színházi előadást vittünk el a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumba, illetve az iskolához közeli művelődési házba.

3 kollégánk sikeresen elvégezte a 120 órás drámapedagógiai tanfolyamot, közülük ketten kiváló eredménnyel.

 

Megszerveztük és előkészítettük a nyári táborokat és azokat az intenzív tanfolyamokat, melyeket év közbeni megvalósításra vállaltunk, de a fent említett okok miatt az érdeklődő jelentkezők szabadidejének hiányában nem tudtunk a tervezett időszakban elindítani.

 

Az indikátoraink teljesülése jóval meghaladja a tervezetet.

 

Szakmai tevékenységünket a résztvevők, a pedagógusok és a szülők folyamatos visszajelzései segítik, támogatják és igazolják.

 


 Két tanév között

A 2010-11-es tanévet és ezzel szakköreink és a tehetséggondozási alkalmaink első évadát júniusban befejeztük. Az év zárásaként Zebegényben két színházi előadást hívtunk meg: A brémai muzsikusokat az alsósoknak és egy különleges improvizációs színházat a felsősöknek. A nyári időszakban 4 tábort és 4 intenzív tanfolyamot szerveztünk.

Intenzív média szakkörünkre a jelentkezők létszáma miatt két csoportot indítottunk. Ennek eredményeként két film készült el a tíznapos időszak végére. A két csoport egymást felváltva vett részt az órákon, és a fennmaradó időben különböző kreatív feladatokat végeztek önállóan: írtak, próbáltak, forgattak,vágtak.

A gépírás tanfolyam is két csoportban indult. Mivel a használható számítógépek és szoftverek 15 főben maximálták a csoportlétszámot, a 25 jelentkező két csoportban sajátította el a tízujjas gépelés alapjait.

A szentendrei hátrányos helyzetű diákokat Balatonboglárra vittük kompetenciafejlesztő táborba. A Rákóczi Iskola segítségét kértük, hogy elérjük a rászoruló diákokat. 23 fő vett részt a hatnapos táborban. A játékos fejlsztő foglalkozások során egymás megismerése és elfogadása (!) mellett mindenki tanulhatott saját magáról, az alkalmazkodásról.

A Cserebogár csapat enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos fiataljainak integrációs bejárós tábort tartottunk. A tábor érdekessége, hogy néhány felnőtt segítő egy-egy napra csatlakozott a gyermekével, aztán maradni akartak a gyerekek. Ebben a táborban ép és fogyatékos segítők egészítették ki a Nyitott Kör munkatársait. Kézműveskedés, íjászat, kenyérsütés, sárkányhajózás, evezés és akadályverseny mellett A csodás madár című mesét dramatizáltuk a résztvevők improvizációi alapján. Utolsó előtti délutánon főpróbaként a szülők számára, majd utolsó nap a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Értelmi Fogyatékosok Otthonában, Tordason mutattuk be az elkészült előadást. Igazi élmény maradt minden résztvevőnek.

Zebegényben az általános iskolások részére tartottunk kéthetes napközis tábort. Minden nap délelőtt kreatív írással, színjátszással, énekkel és zsonglőrködéssel lehetett csoportokban foglalkozni, délután pedig kézműves foglalkozások, versenyek és közös játékok következtek: fafaragás, batikolás, vesszőfonás, agyagozás, gyöngyfűzés, számháború, akadályverseny. A tábor zárásaként a csoportok egymásnak és a szülők hozzátartozók számára bemutatták, hogy miben fejlődtek. Igazi áttörésnek számított, hogy saját improvizációk és ötletek alapján versek és kis színdarabok születtek.

A művészeti szakköröseinket Balatonfenyvesre vittük alkotótáborba. A képzőművészettel, médiával, színjátszással foglalkozók együtt alkothattak, és fedezhették fel a közös játék örömét.

 


 A második év

Szeptembertől közösségfejlesztő szakköreink második évadát indítottuk el. A korábbi szakköreink bővültek a nyári tanfolyamok résztvevőivel, valamint újabb csoportok indultak:

Zebegényben 2 színjátszó szakkör, hímző-, sakk-, és életvezetési szakkör, valamint énekkar és tehetséggondozás; Szentendrén 4 színjátszó, 2 média, képzőművészeti, gépírás, LEGO robot, GO szakkör és tehetséggondozás; valamint Dunabogdányban a Cserebogár csapat munkája is folytatódott.

Az előző félévhez képest eltolódtak az arányok és a tehetséggondozásra kisebb érdeklődés mutatkozott, viszont a szakköri tevékenységek száma növekedett.

Ősszel két színházi előadást vittünk el az iskolákba: Zebegényben a tavalyi Gyermekszínházi Szemle Fődíjas előadása, a Csavar Színház: Nagyidai cigányok című produkciója került bemutatásra, Szentendrén pedig a korábban Zebegénybe meghívott improvizációs színházi társulatot fogadtuk.

Ősszel személyi változások történtek: többen más városban, illetve más országban folytatták munkájukat. A távozó szakmai megvalósító kollégák helyére sikerült hasonlóan magasan kvalifikált munkatársakat találni. Így októberben beiskolázásra került a gyermekszínjátszó-rendezői tanfolyamra az egyik új kollégánk.

A megvalósulás üteméből érezhető, hogy a tervezett alkalmak számát még a futamidő vége előtt elérjük. A résztvevők száma már most is sokszorosa a vállaltnak.

Szakmai eredményeink, az elkészült képek és dokumentumok alátámasztják a projekt szükségességét.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X