fbpx

A To Be projekt eredményei – Akciókutatás

Jó(l) vagy? – A Nyitott Kör tanári jólléttel kapcsolatos színházi nevelési foglalkozássorozatának vizsgálata művészeten alapuló részvételi akciókutatással

„...mert emberekkel foglalkozunk, mi is emberek vagyunk

Prof. Dr. Vámos Ágnes, a magyarországi akciókutatás egyik úttörő képviselőjének emlékére.

Háttér és célkitűzések: A Nyitott Kör által szervezett magyar kutatás egy 29 hónapos, nemzetközi színházi nevelési projekt részeként valósult meg (To Be projekt) 2019 szeptembere és 2020 novembere között. A vizsgálat célja az volt, hogy feltárjuk a színházi nevelés hatását a pedagógusok jóllétére, hiszen korábbi kutatások igazolták a dráma egészségre és jóllétre gyakorolt pozitív hatását. 

Módszer: Feltáró jellegű esettanulmányunk művészetalapú, részvételi akciókutatás volt. A mintában egy budapesti általános iskola dolgozói szerepeltek. A szervezetet felmérő kérdőívet a 36 fős közösségből 33-an töltötték ki. A foglalkozásokon már kizárólag az intézmény pedagógusai vettek részt. A workshopokról megfigyeléseket készítettünk, a foglalkozásokon alkalmanként 6-15 pedagógus vett részt. Az elemzéshez kvalitatív tartalomelemzést alkalmaztunk. A foglalkozások során SWOT analízist is felvettünk. Mindezt a Covid első hulláma alatt 6 félig strukturált interjú felvételével egészítettük ki, melyeket interpretatív fenomenológiai analízissel (IPA) elemeztünk. A foglalkozássorozat végén a résztvevők Flow kérdőívet töltöttek ki.

Eredmények: A kérdőív eredményei szerint a szervezeti bizalom és a közösség jól működik, a további vizsgálatok eredményei azonban rávilágítottak arra, hogy a csoporttagok közötti kommunikáció nem kielégítő. A vezetővel kapcsolatos bizalom hiánya és a nem megfelelő szervezeti kommunikáció miatt a bizalom kiépítése kulcsfontosságúvá vált. A jó kollegiális viszonyok és közösség mellett a foglalkozások hatására a résztvevők reflektáltak a tantestület kettéosztottságára is. A kiégés meghatározó téma volt a foglalkozások során, mert a tanárok úgy érezték, ez valós fenyegetést jelent számukra, és erősebb motivációra, több továbbképzésre lenne szükségük. A foglalkozássorozat végére azonosították, hogy a problémáik megfogalmazásához, a közös fellépéshez, valamint a közös célok kijelöléséhez szorosabb együttműködésre lenne szükségük, és fontos lenne, hogy az igazgató partneribb, demokratikusabb és átláthatóbb működésre álljon át. A foglalkozássorozat hatással volt a résztvevők közösségének együttműködésére, és a foglalkozásokon részt vevő pedagógusok a színházi nevelés, a dráma módszerével kapcsolatban új ismeretekre tettek szert. A foglalkozássorozat végére a résztvevők azonosították a nehézségeket és a szakmai kihívásokat, továbbá közös megoldási javaslatokat és célokat fogalmaztak meg.

Következtetések: A foglalkozássorozat végén a résztvevők képesek voltak felismerni a kihívást jelentő pedagógiai helyzeteket, és reflektáltak is azokra. A rendszerszintű problémákat azok összetettségében látták, nehézségeiket és problémáikat artikulálták, arról komplex képet alkottak, és a közösség erejét a problémamegoldáshoz szükséges összetevőként azonosították. A foglalkozássorozat végére – annak hatására – már érzelmileg is képesek voltak egymás felé fordulni, megfogalmazni nehézségeiket, és érzelmi támogatást nyújtani az azt igénylőknek.

A kutatás magyar nyelven: https://tobe.nyitottkor.hu/downloads/hungary/Jol%20vagy_interaktiv.pdf

Szerzők:

Lendvai Lilla

Dóczi-Vámos Gabriella

Jozifek Zsófia

Olvasószerkesztő:

Meszlényi-Bodnár Zoltán

Szerkesztés és grafika:

Molnár A. Alíz

Arculat:

Danczi Dániel

Kiadó:

Nyitott Kör Egyesület

Támogató:

A To be or not to be well? – Drama and Theatre in Education című projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. A projekt 2019. szeptember 1. és 2022. január 31. között zajlott. Kódszáma: 2019-1-HU01-KA201-06127.

ISBN:

978-615-01-2519-0 (online)

978-615-01-2520-6 (nyomtatott kiadvány)

Szerzői jog:

Ez a dokumentum a következő szabadalmi szabályzat alá tartozik: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

Az alábbi feltételekkel a jelen dokumentumot bárki felhasználhatja – másolhatja, terjesztheti:

Hivatkozás — Minden alkalommal hivatkozni kell arra, hogy a jelen munka a “Nyitott Kör Egyesület” terméke, valamint a dokumentum forrásául fel kell tüntetni a “http://tobe.nyitottkor.hu” weboldalt.

Ne add el! —A mű nem használható üzleti célokra.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A leírásban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. A projekt 2019. szeptember 1. és 2022. január 31. között zajliott. Kódszáma: 2019-1-HU01-KA201-06127.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X