fbpx

A To Be projekt eredményei – Jóllét Tanterv

A Nyitott Kör főként színházi neveléssel foglalkozik (Theatre in Education/TiE), amely a részvételi színház egyik formája. A mindennapi gyakorlatunkban 6-18 év közötti diákok közösségeivel (osztályok) dolgozunk, ők alkotják a tevékenységeink elsődleges célcsoportját. Egy tanév során sok különböző szociokulturális háttérrel rendelkező osztállyal találkozunk, Magyarország különböző településeiről. A Covid-19 járvány előtti időszakban egy átlagos tanév alatt 4500-4800 diákot vontunk be tevékenységeinkbe, valamint 150-190 színházi nevelési előadást, eseményt játszottunk. A Nyitott Kör mottója a „Játék, Színház, Felfedezés”, amely a tevékenységeink folyamatára, az érzelmi bevonódáson kersztüli tanulásra utal.

Az elmúlt néhány évben a színházi nevelés lehetséges változatait kutattuk felnőtt csoportok, tanárok és nevelési-oktatási munkát végző szakemberek részvételével és számára. A felnőttekkel való munkánk során szeretnénk helyet, időt és megfelelő keretet biztosítani az élményszerű tanulásra, a tapasztalatcserére, ugyanis ezek gyakran hiányként lépnek fel a tanulási/munkakörnyezetben, ugyanakkor fontos elemei a személyes jóllétnek és fejlődésnek. Az egyéni fejlődési út fontos a munkánk során, ugyanakkor célunk a résztvevőket közös élményhez és tapasztalathoz juttatni.

 A To Be projekt keretében felfedeztük az egy iskolában dolgozó tanárokkal való együttműködésben rejlő hatalmas potenciált, miközben diákjaikkal színházi nevelési előadások keretében találkoztunk, fokozatosan egymásra épülő események során. Mindezek alapján dolgoztuk ki a Jóllét Tantervet. A projekt felépítése lehetővé tette a partnerintézménnyel kapcsolatban a stratégiai gondolkodást, majdnem az összes osztály bevonását, és szinte az összes tanárral való találkozást a folyamat két tanéves időtartama alatt (2019/2020 – 2020/2021). A programsorozatban a résztvevőkkel együtt fedeztük fel a jóllét témáját és a hozzá kapcsolódó problémákat. Ez magában foglalta a motiválatlanságot, a magas elvárásokat, amelyekkel a diákok és tanárok a formális oktatási ugyanis ezek gyakran hiányként lépnek fel a tanulási/munkakörnyezetben, ugyanakkor fontos elemei a személyes jóllétnek és fejlődésnek. Az egyéni fejlődési út fontos a munkánk során, ugyanakkor célunk a résztvevőket közös élményhez és tapasztalathoz juttatni.

A Jóllét Tanterv középpontjában a résztvevők szükségletei és az adott tanári, iskolai közösség igényei állnak, így egy új, hasonló folyamat létrehozásához szükséges ezeket újból felfedezni, és a foglalkozás elemeit mindezekhez igazítani. Úgy gondoljuk, hogy a Jóllét Tanterv alkalmazásához ajánlott a drámában és/vagy a színházi nevelésben jártas munkatárs, szakember bevonása, és úgy véljük, hogy több munkatárs facilitátori együttműködése révén hatékonyabbá válik a folyamat. Azt tapasztaltuk, hogy a Jóllét Tanterv sikeressége érdekében érdemes törekedni arra, hogy az oktatási intézmény és szervezet minél több tagja elkötelezze magát a folyamat mellett, és a lehető legnagyobb mértékben engedje magát bevonni. Felismertük, hogy mindehhez lényeges az iskolán belüli kulcsszereplők, közösségszervezők megtalálása; a kipróbálási szakasz során csak a találkozások második felében tudtuk azonosítani azokat a munkatársakat, akik a többiek bevonásában fontos szerepet töltöttek be, ami bizonyára befolyásolta a folyamatot. A kulcsszemélyek képesek arra, hogy: mélységében megértsék a programot, izgalmasan mutassák be másoknak, hatékonyan elérjék kollégáikat az iskolában, nyomon kövessék kollégáik bevonódását. Tapasztalataink szerint körülbelül három kulcsszemély tudta jól támogatni a folyamatot, azzal együtt, hogy a partneriskola egy viszonylag kis létszámú szervezet volt. A fent említett szempontok mind részei és kulcsfontosságú elemei az előkészítésnek és a megvalósításnak, és az adott szervezet igényeinek felmérését, elemzését igénylik, a lehető legtöbb szint bevonásával (vezetőség, tanárok, támogató személyzet, diákok, szülők). Továbbá azt tapasztaltuk, hogy a fentiek mindegyike megvalósítható kreatívan és együttműködésben, ami a munka örömteli és élvezetes módja. A Tanterv alkalmazását segítik az alábbi linken elérhető videók is: https://tobe.nyitottkor.hu/magyarul

A Jóllét tanterv letölthető a következő linken: https://tobe.nyitottkor.hu/downloads/hungary/NYKE_Curriculum_magyarul.pdf

Közreműködők:

SZERZŐK: Dóczi-Vámos Gabriella, Jozifek Zsófia, Meszlényi-Bodnár Zoltán 

GRAFIKAI SZERKESZTÉS: Danczi Dániel, Kantár Kristóf 

MULTIMÉDIÁS SEGÉDLETEK: Magócsi Márton, Rostás Bianka

OLVASÓSZERKESZTŐ: Mihócsa Kinga

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A leírásban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. A projekt 2019. szeptember 1. és 2022. január 31. között zajliott. Kódszáma: 2019-1-HU01-KA201-06127.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X