fbpx

Nyitott Pálya Extra: ‘To Be’ Jóllét tanterv

A Nyitott Pálya Extrában kínált komplex csomag iskolai közösségeknek szól: adott évfolyamokon tanító tanárok, és az őket támogató iskolai munkatársak (min. 12 fő, max. 30 fő), és az adott évfolyamon tanuló osztályok részvételével valósul meg. Prioritást élveznek a korai iskolaelhagyásban veszélyeztetett tanulókkal dolgozó iskolák, és azok az intézmények, ahol a vezetőség is aktívan részt vesz az eseményeken. Jelentkezés előtt ajánljuk az adott közösség igényeinek, szükségleteinek felmérését (Pl. SWOT-PEST analízis segítségével). 

Mit kínál a Nyitott Kör és a Jóllét Tanterv a jelentkező iskoláknak?

A tanárok kapcsolata és együttműködése a diákokkal alapvető eleme az oktatási folyamatnak, éppen ezért a tanári jóllét központi kérdés. Jelentős szerepük van az egyéni életutak formálásában, a diákok tanulásának és társas kompetenciáinak alakításában és a jóllétük fenntartásában. 

A Nyitott Kör ennek érdekében egy foglalkozássorozat keretein belül dolgozik együtt egy adott iskola tanáraival, akik különböző tevékenységeken és eseményeken vesznek részt, direkt és indirekt módon bevonva a diákokat is. 

Korábbi kutatások bizonyítják, hogy a színházi nevelés és a drámapedagógia pozitív hatással van az iskola dolgozóinak és diákjainak jóllétére, illetve mentális egészségére is. A drámapedagógia célja egy olyan tér kialakítása, amelyben a résztvevők biztonságban érzik magukat annyira, hogy szabadon kifejezzék gondolataikat és nézeteiket (lásd pl. Wall és mtsai, 2020; Gordon, Shenar & Pendzik, 2017, DICE, 2010).

A foglalkozás egyik kulcsfontosságú elemeként a Nyitott Kör munkatársai egy történetet mutatnak be, amelyet a résztvevők különböző nézőpontokból vizsgálhatnak meg. Változatos drámás formákon keresztül hívjuk közös gondolkodásra a pedagógusokat, főként saját jóllétükkel kapcsolatban, valamint annak a diákokra, az iskolai légkörre gyakorolt hatásáról, és igyekeznek olyan stratégiákat közösen felfedezni, amelyek az érzelem- és stresszkezelésben segíthetik őket. A foglalkozássorozat keretet biztosít ahhoz, hogy a tanárok saját tapasztalatot szerezzenek a dráma működéséről, a tanár-diák együttműködés lehetőségeiről, és arról, hogy a tanár hogyan tud a csoportos tanulás egyik résztvevőjévé válni, hogy a drámai helyzet egyik tanulója legyen.

Ennek érdekében a Nyitott Kör egy jóllétre fókuszáló eseménysorozatot valósít meg a tanároknak és velük együtt. A folyamat eredményeképpen a résztvevők önmagukra egymást segítő közösségként tekintenek, a velük szemben támasztott elvárásokat és saját elvárásaikat megfogalmazni képesek, pedagógiai szakmai problémáikat tudatosítják, és egyéni pedagógiai szakmai céljaikat szem előtt tartják, növekszik az énhatékonyság érzésük, és értik, hogy miért fontos a diákok tanulási folyamatának több nézőpontú támogatása.

A pedagógusok jólléte a diákokkal való kapcsolattal összefügg, mert abban az esetben, ha a pedagógus elégedetten és jó hangulatban tanít, az kihat a diákokra is, amely visszahat a pedagógus elégedettségére is, így a pozitív érzelmek hozzájárulnak a pedagógus jóllétéhez, amely pedig kihat az intézményhez való viszonyulására is. A bizalom is jelentős szereppel bír a tanár-tanuló viszonyban, hiszen a szereplők közötti tabumentes kapcsolat, őszinteség és elfogadás a jó kapcsolathoz, biztonságos légkör kialakításához fontos alapot képez. A pedagógus szerepe pedig nem csak az egyének, de az egész diákközösség, a társas kapcsolatok alakulása szempontjából is jelentős, hiszen problémamegoldási módjait, valamint attitűdjét is másolhatják az általa tanított diákok, amely a világjárvány miatti kritikus helyzetben is kulcsszerephez jut. 

A programsorozat alatt és annak végére a résztvevők…

 1. képesek lesznek a számukra nehézséget okozó pedagógiai helyzetek azonosítására, reflektálni rájuk és ezáltal feltárni azokat. 
 2. képesek lesznek a témával összefüggő rendszerszintű problémákat komplexitásukban vizsgálni, és azok összefüggéseit átlátni. 
 3. képesek a számukra nehézséget okozó helyzetek kapcsán kifejezni véleményüket és igényeiket.  
 4. képesek lesznek arra, hogy az 1. és 2. workshopokon feltárt helyzetekre megoldást kínáló célokat határozzanak meg saját maguk, valamint környezetük jólléte érdekében. 
 5. új pedagógiai módszereket tanulnak, és azokat tudják alkalmazni a mindennapi gyakorlatuk során, azzal a céllal, hogy a tanulóik jobban bevonódjanak. 
 6. közösségben gondolkodnak alapegységként, jobban látják az együttműködés erejében a hosszú távú megoldást, mint korábban. 
 7. tapasztalatot szereznek arról, hogy milyen egy egymásra figyelő, az egyéni igényeket figyelembe vevő, problémamegoldó és bizalmas légkörben működő közösség.

Kivonat a Jóllét Tantervet kísérő kutatási beszámolóból, amely 2021. szeptemberében lesz nyilvánosan elérhető. Szerzők: Lendvai Lilla, Dóczi-Vámos Gabriella, Jozifek Zsófia

Két féle csomagot kínálunk, összesen három iskolát áll módunkban kiválasztani a pályázat során.

Nagy csomag:

“Jóllét” foglalkozássorozat a tanárokkal 5 X 180 perc + hospitálás előadáson 

Színházi nevelési előadások osztályoknak 3 X 120-180 perc (évfolyamtól függően) 

Eredeti ár: 1.000.000.- Ft 

Támogatás mértéke: 100% (térítésmentes) Egy intézményt tudunk kiválasztani. 

VAGY 

Kis csomag:

“Jóllét” foglalkozássorozat a tanárokkal 3 X 180 perc + hospitálás előadáson 

Színházi nevelési előadások osztályoknak 1 X 120-180 perc (évfolyamtól függően) 

Eredeti ár: 600.000.- Ft 

Támogatás mértéke: 100% (térítésmentes) Két intézményt tudunk kiválasztani. 

További információ a korosztályspecifikus előadásokról: https://nyitottkor.hu/  (Színházi nevelés menüpont)

Az alábbi linken elérhető a szerződés mintája, amelyet a kiválasztott iskolákkal kötünk.

Jelentkezés módja: a Nyitott Pálya Extra kérdőív kitöltése.

A jelentkezés feltételei, a 2021/2022-es tanév őszi félévére vonatkozóan:

 1. 2021. augusztus 25. 17h-ig kitöltött, érvényes jelentkezési lap. A kiválasztott iskolákkal 2021. augusztus 30-31-én vesszük fel a kapcsolatot további időpont egyeztetés és szerződéskötés céljából.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása.
 3. A jelentkező intézmény legalább az iskolában tanító tanárok és a vezetőség bevonásával igényfelmérést végez a jóllét tanterv programsorozattal kapcsolatos szükségletek, igények kapcsán (pl. SWOT, vagy értekezlet formájában).
 4. A tantestületnek szóló tréning alkalmak során 12-30 fő létszámot biztosít a jelentkező intézmény, amelyből legalább egy fő az adott iskola vezetőségi, döntéshozói tagja. A résztvevők olyan iskolai munkatársak lehetnek, akik a nevelési tevékenységben részt vesznek, illetve azt támogatják (pl. tanár, tanító, pedagógiai asszisztens, titkár, igazgató, stb.).
 5. A választott diákközösségek (osztályok) létszámának legalább 80%-ának részvételét biztosítja az intézmény.
 6. A diákközöségeknek biztosított előadások során a tantestületi tréning alkalmakon résztvevő munkatársak hospitáló, megfigyelő szerepben részt vesznek.
 7. A jelentkezés során meg kell adni egy kapcsolattartó személyt. A kapcsolattartó feladata a programsorozat előkészítése, megvalósítása, és utánkövetése  során a tantestületi tréning alkalmakon résztvevők tájékoztatása, a szükséges és aktuális információkról, és a Nyitott Kör számára szükséges információk megosztása, biztosítva a hatékony és gyors információáramlást.
 8. A nyilvánosság érdekében a programban nem részt vevő iskolai szereplőket (munkatársak, diákok, szülők, stb.) az intézmény tájékoztatja a programsorozatról, az egyes események időpontjairól, és annak eredményeiről.
 9. A tantestületi tréningalkalmak során az Erasmus+ támogatáshoz szükséges multimédia dokumentációt a Nyitott Kör rögzítheti, kommunikációs célokra felhasználhatja, illetve a szükséges jelenléti ív sablont a résztvevők kitöltik.

A jelentkezéshez az adott iskolai, dolgozói közzöségnek az alábbi szempontokat, kérdéseket szükséges átgondolnia, egyeztetnie, amelyek a Nyitott Pálya Extra kérdőívben szerepelnek. Ez valószínűleg egy több elemből álló egyeztetési folyamatban lesz lehetséges, mielőtt a kérdőív kitöltésre tud kerülni. 

 1. A nagy vagy a kis csomagra szeretnének jelentkezni?
 1. Kérjük, hogy röviden mutassa be a pályázó intézményt!
 1. A program szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a résztvevő iskolai szereplők elkötelezettek legyenek, és ismerjék a program szakaszait, céljait. A pályázat benyújtását megelőzően végeztek igényfelmérést az adott közösségben a programsorozattal kapcsolatban? Kiket vontak be az egyeztetésbe (tanárok, vezetőség, egyéb munkatársak, szülők, diákok)?
 1. Milyen módon történt az igényfelmérés?
 1. A kollégák közül hány fő részvételét garantálják a foglalkozásokon (min. 12 fő, max. 30 fő)? A résztvevő kollégák milyen szerepkör(öke)t töltenek be az iskolában (pl. tanár, tanító, pedagógiai asszisztens, munkacsoport vezető, iskolapszichológus, titkár, igazgató, stb.)? 
 1. A résztvevő kollégák milyen korosztályokkal foglalkoznak, és melyik osztályok vesznek részt a színházi nevelési előadásokon, amelyen a kollégák hospitálnak a programsorozat keretében? 
 1. Az iskola tanulói, kiemelten a színházi nevelési előadásokon részt vevő diákok között milyen arányban vannak olyan tanulók, akik veszélyeztettek a korai iskolaelhagyásban, és jellemzően milyen okok állnak ennek hátterében? 
 1. Azért van szükségünk támogatásra a részvételhez, mert… 

Kérjük, segítsen nekünk a döntésben olyan információkkal, amelyeket relevánsnak gondol.

 1. Milyen módon szeretnék beépíteni a programsorozat tapasztalatait munkájukba?
 1. Milyen módon tervezik megosztani a programsorozat tapasztalatait az intézmény azon tagjaival, akik nem vesznek részt a programsorozaton?
 1. Az időpont egyeztetést illetően… (Tapasztalatunk szerint előnyös, ha egy adott nap délutánját választjuk ki, pl. kedd 14-17h és következetesen mindig ekkor tartjuk a kollégáknak szóló foglalkozásokat, de nem ragaszkodunk ehhez a menetrendhez.) 

…a kollégáknak szóló foglalkozásokra heti rendszerességgel szeretnénk sort keríteni;

…a kollégáknak szóló foglalkozásokra kétheti rendszerességgel szeretnénk sort keríteni;

…a kollégáknak szóló foglalkozásokra három heti rendszerességgel szeretnénk sort keríteni;

…a kollégáknak szóló foglalkozásokra négy heti rendszerességgel szeretnénk sort keríteni;

Hivatkozások:

DICE Consortium (2010). The DICE has been cast. A DICE resource: Research findings and recommendations on educational theatre and drama. Káva Kulturális Műhely.

Gordon, J., Shenar, Y., & Pendzik, S. (2018). Clown therapy: A drama therapy approach to addiction and beyond. The Arts in Psychotherapy, 57, 88-94. Doi:10.1016/j.aip.2017.12.001 

Wall T., Fries J., Rowe N., Malone N., Österlind E. (2020). Drama and Theatre for Health and Well-Being. In W. Leal Filho, T. Wall, A. M. Azul, L. Brandli, P.G. Özuyar (Eds.), Good Health and Well-Being: Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. Doi:10.1007/978-3-319-95681-7_14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X